Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 -2019  đảm bảo hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời nắm bắt được nguyện vọng mong muốn của các bậc phụ huynh, Sáng ngày 31/8/2018 Trường Mầm Non Vân Hán đã tổ chức họp Phụ Huynh đầu năm học 2018 – 2019.

Chủ trì cuộc họp là cô Vũ Thị Lâm – Hiệu trưởng nhà trường và đại diện các đồng chí Tổ trưởng chuyên môn – Giáo viên cốt cán, nhân viên nhà trường cùng sự có mặt đầy đủ các bậc phụ huynh đại diện cho 15 lớp trên 10 điểm trường. 

Tại buổi họp phụ huynh các bậc phụ huynh đã được nghe cô Vũ Thị Lâm – Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và đưa ra phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cũng như thống nhất về nội dung, chương trình CSGD trẻ và các khoản thu chi theo quy định và các khoản đóng góp tự nguyện trong năm học 2018 – 2019. Buổi họp phụ huynh đầu năm không chỉ tăng cường mối liên hệ giữa gia đình với nhà trường mà các bậc phụ huynh còn tham gia thảo luận để, đóng góp các ý kiến cùng đưa ra các giải pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường để nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ.

 Tại buổi họp đã bầu ra anh Nguyễn Văn Được - Hội trưởng hội phụ huynh nhà trường. Cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2018 – 2019 đã thành công tốt đẹp với sự ủng hộ và nhất trí cao của các bậc phụ huynh trong toàn trường.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi họp phụ huynh đầu năm :

Đ.c Vũ Thị Lâm - Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả năm học 2017 - 2018 

và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Phụ huynh nhất trí cao trong cuộc họp