Trường mầm non Vân Hán thực hiện cân đo trẻ lần 3 

Thực hiện  nhiệm vụ năm học 2019-2020, ngày 10 tháng 6 năm 2020 Trường Mầm non Vân Hán đã tổ chức cân, đo, chấm biểu đồ cho 100% trẻ trong nhà trường

Trong các hoạt động của nhà trường, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ là một nhiệm vụ luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm và duy trì tổ chức thường xuyên theo kế hoạch năm học.

Kết quả cân, đo, chấm biểu đồ đã được giáo viên phụ trách lớp phân loại sức khỏe và ghi chép cụ thể trong sổ theo dõi sức khỏe của trẻ. Qua đó, giáo viên đưa ra biện pháp phục hồi trẻ suy dinh dưỡng sau cân đo.

Kết quả cân đo trẻ toàn trường:

Tổng số trẻ được cân, đo: 473/473 trẻ

+ Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường: 465/473 trẻ = 98,3%

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 8/473 trẻ = 1,7%

+ Tỷ lệ trẻ thừa cân,béo phì: 0

Trong đó:

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 1/473 trẻ = 0,22 %             

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: 2/473 trẻ = 0,42%

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi: 2/473 = 0,42%

Tổng số trẻ được đo chỉ khối cơ thể (BMI: 260/260 trẻ)

+ Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường: 258/260 trẻ

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm: 3/473 trẻ = 0,64%

+ Tỷ lệ trẻ thừa cân,béo phì: 0

Cân, đo, chấm biểu đồ định kì cho trẻ đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức của phụ huynh về sức khỏe trẻ, biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, đồng thời tăng cường sự phối hợp của nhà trường - gia đình - xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Hoạt động này đã đem lại sự tin tưởng trong các bậc phụ huynh về một môi trường giáo dục an toàn và thân thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh cân, đo sức khỏe trẻ theo định kì: