Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 Trường mầm non Vân Hán

 

 

     Văn Hán, ngày      tháng 6 năm 2020

 

Thực hiện hướng dẫn số 184/ PGDĐT ngày 11/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020- 2021;

Căn cứ kế hoạch số 33/KH-MNVH ngày 20/3/2020 kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, số lượng học sinh theo điều tra phổ cập trên toàn xã Vân Hán; Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 và đảm bảo huy động tỉ lệ trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu Phòng giáo dục giao, trường mầm non Vân Hán xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2020- 2021 như sau:

1. Tình hình chung

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 58 đ/c

Cán bộ quản lý : 03 đ/c ( BC: 3)

Giáo viên  32 đ/c ( BC: 24; HĐĐM: 8)

Nhân viên: 23 đ/c (BC: 2(1KT; 1YT); HĐ: 21 (NV nuôi:11; NV bảo vệ: 10)

+ Tổng số phòng học: 17

2. Công tác chỉ đạo

Báo cáo, tham mưu với UBND xã Văn Hán để tuyên truyền tới toàn thể phụ huynh và nhân dân trong xã, huy động tối đa số trẻ ra lớp để góp phần duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non của xã Văn Hán.

Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2020 - 2021 gồm các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng các đồng chí là giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch cụ thể, gửi thông báo tuyển sinh về các điểm trường trên địa bàn xã Văn Hán, tuyên truyền rộng rãi trong toàn xã để nhân dân nắm được kế hoạch, thời gian và các thủ tục, hồ sơ tuyển sinh.

3. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Tổng số lớp: 17 lớp; Tổng số trẻ: 505 cháu.

Tên lớp

Số lớp

Số học sinh

Học sinh cũ chuyển lên

Dự kiến tuyển mới

Ghi chú

Nhà trẻ 24-36 T

03

80

4

76

 

MG 3 tuổi

02

71

47

24

 

MG 4 tuổi

04

153

88

65

 

MG 5 Tuổi

08

201

120

81

 

Tổng

17

505

259

246

 

4. Địa bàn tuyển sinh

Tuyển sinh các cháu độ tuổi 24 tháng tuổi đến dưới 60 tháng tuổi thuộc 14 xóm trên địa bàn xã Văn Hán. Không tuyển sinh trẻ trái tuyến. Riêng trẻ 5 tuổi số lượng tuyển không giới hạn.

5Thời gian tuyển sinh

Ngày 3,4 tháng 8 năm 2020.

Ngày 5/8/2020 tổng hợp báo cáo Phòng giáo dục.

6. Địa điểm tuyển sinh

Tại 6 điểm trường của trường MN Vân Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

7. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin học (Theo mẫu của PGD&ĐT).

- Bản sao giấy khai sinh của trẻ (Kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Bản phô tô sổ hộ khẩu (Không cần công chứng), kèm theo bản chính để đối chiếu. Hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã.

8. Cách xét hồ sơ

Ngày 5/8/2020 thông báo danh sách trúng tuyển niêm yết công khai trên bảng tin nhà trường.

Hội đồng tuyển sinh nhận hồ sơ xét tuyển để đối chiếu, kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của trường mầm non Vân Hán. Kính mong được sự quan tâm của Phòng GD ĐT Đồng Hỷ, UBND xã Văn Hán để nhà trường hoàn thành kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Đồng Hỷ(để b/c);

- UBND xã Văn Hán ( để b/c);

- Các bộ phận trong HĐTS( để t/h);

- Lưu: NT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Thị Lâm