ĐÓN ĐOÀN  PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN ĐỒNG HỶ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19.

Sáng ngày 28/4/2020  Trường mầm non Vân Hán đón đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh covid - 19 của Phòng giáo ducjvaf đào tạo huyện Đồng Hỷ. Đoàn kiểm tra đã đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh tại trường đã đảm bảo theo đúng quy định và yêu cầu nhà trường tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm trường để đảm bảo an toàn khi trẻ đến trường.