Trường mầm non Vân Hán tham dự lớp tập huấn Hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non, Phòng giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ tổ chức, tại Trường mầm non Số 1 Hóa Thượng. 

Thực hiện công văn số 263/ PGDĐT-CMMN ngày 10/6/2020 của PhòngGiáo dục và Đào tạo về tổ chức lớp tập huấn Hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non.

Trường mầm non Vân Hán tham dự lớp tập huấn Hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non, tại Trường mầm non Số 1 Hóa Thượng đầy đủ thành phần đúng thời gian quy định.

1. Nội dung

- Hướng dẫn tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" trong giáo dục mầm non;

- Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non;

- Dự thực hành 02 hoạt động Học tại lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, mẫu giáo 5-6 tuổi và thăm quan môi trường giáo dục tại  trường mầm số 1 Hóa Thượng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Hoạt động: PTTC - Bò zic zắc qua 7điểm - Lớp MG 5-6 tuổi 

Hình ảnh: Đ/c Đoàn Thị Huyền - Phó trưởng phòng GDĐT Đồng Hỷ - Tặng quà cho cô và trò 

Hoạt động PTNN: Đồng dao - Nhớ ơn - Cô giáo Trương Thanh Huyền lớp MG 4-5 Tuổi