CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON VÂN HÁN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ VĂN HÁN LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

NGÀY 18/5/2020 CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON VÂN HÁN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ VĂN HÁN LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025 VỚI ĐẦY ĐỦ THÀNH PHẦN  ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH.

Dưới đây là một số hình ảnh: