ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA Y TẾ VSATTP 2020

Thực hiện Kế hoạch số 900/KH-TTYT-PGD ĐT ngày 7/9/2020 về Kế hoạch phối hợp giữa Trung Tâm y tế và Phòng giáo dục và Đào tạo giám sát công tác y tế trường học, công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo ATTP tại trường học năm học 2020-2021. Hôm nay ngày 22/10/2020 Trường mầm non Vân Hán đón đoàn kiểm tra với những nội dung sau:

- Giám sát nhà trường trong việc thực hiện quy định theo Thông tư số 13/TTLT-BYT-BGDĐT, ngày 12/5/2016 về việc Quy định về công tác Y tế trường học, công tác phòng, chống dịch Covid-19.

1. Công tác tổ chức và kế hoạch

2. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất

3. Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

4. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm

5. Bảo đảm môi trường thực thị chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng

6. Bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh

7. Quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh

8. Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe

9. Công tác phòng chống dịch bệnh covit 19

10. Thống kê báo cáo và đánh giá

Kết thúc buổi kiểm tra Đoàn đánh giá cao về việc thực hiện theo đúng các quy định, và hồ sơ của nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra: